Έναρξη διαδικασίας απορρόφησης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Έναρξη διαδικασίας απορρόφησης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη λήψη κάθε αναγκαίας σχετικής απόφασης και τον ορισμό ως ημερομηνίας Ισολογισμού Μετασχηματισμού, την 31.12.2018, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ κατά τη συνεδρίαση του στις 20.11.2018.

ΠΗΓΗ

Share this post