Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε, ότι πρόκειται να κατατεθεί
σύντομα στη Βουλή για ψήφιση διάταξη, με την οποία θα επιλυθούν προβλήματα τα οποία
έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα και στους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς,
σχετικά με τις αλλαγές που έχει ήδη νομοθετήσει για την κατάργηση των παρεκκλίσεων
στην εκτός σχεδίου δόμηση.

Την ενημέρωση αυτή έλαβε ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ.
Αθανάσιος Λιούπης, ο οποίος πρόσφατα είχε συναντηθεί με τον Υφυπουργό Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά και του είχε θέσει το ζήτημα, καθώς
δημιουργούνταν μεγάλο πρόβλημα σε πολίτες, μηχανικούς και επενδυτές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας «Με την προς ψήφιση διάταξη δεν
μεταβάλλεται η ημερομηνία ορόσημο της 9ης Δεκεμβρίου 2022 για τις παρεκκλίσεις
δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς η Κυβέρνηση παραμένει αταλάντευτη στην
επιλογή της κατάργησης των παρεκκλίσεων δόμησης μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Η
επιλογή αυτή αποτελεί συμμόρφωση με τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ενώ
παράλληλα εισάγει μια μεταρρύθμιση που άργησε πολύ και την οποία έχει ανάγκη η
Ελλάδα, προς αποφυγή δραματικών αλλαγών στον χαρακτήρα του συνόλου του εξωαστικού χώρου και περαιτέρω δυσμενών επιπτώσεων στο φυσικό, οικιστικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον.
Ωστόσο, αναγνωρίζοντας, ότι έχουν δημιουργηθεί πρακτικά προβλήματα από την
εφαρμογή της, προωθούνται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους πολίτες, τους μηχανικούς
και τη διοίκηση να ολοκληρώσουν το έργο τους και τους σχεδιασμούς τους.
Η προς θεσμοθέτηση νομοθετική ρύθμιση θα παρέχει τη δυνατότητα για τις περιπτώσεις
γηπέδων κατά παρέκκλιση άρτιων στις εκτός σχεδίου περιοχές για τις οποίες έως και την
9η.12.2022 δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, να δύνανται να οικοδομηθούν, εάν οι
πολίτες μέσω των μηχανικών τους έως και την 9η.12.2022:
Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή
έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, ως αυτά εκ του
νόμου καθορίζονται. Διευκρινίζεται ότι για την διάρκεια ισχύος της εφαρμόζονται οι γενικές
διατάξεις ως ισχύουν.
Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενο από τα
αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε δεδομένου, ότι
πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο για αυτές τις
περιπτώσεις χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί, θα μπορεί να γίνει μόνο
μέχρι και την 30.9.2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή είτε θα πρέπει να υποβληθεί
αίτημα για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης».

Αναλυτικές οδηγίες μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος.

Προηγούμενο άρθροΧρ. Τριαντόπουλος στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Πάνω από 1,3 δισ. ευρώ το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών
Επόμενο άρθρο4 βιβλία που θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις για την ζωή