Κοντά στις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού κινούνται οι προβλέψεις του ΙΟΒΕ για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

 

Συγκεκριμένα ο ΙΟΒΕ για το 2018 καταγράφει την ανάπτυξη στο 2%, ενώ για το 2019 σημειώνει ότι η ανάπτυξη αναμένεται κοντά στο 2,4%.

ΠΗΓΗ