“Ασημένιο” στην Ελλάδα για περιβαλλοντικές παραβάσεις

“Ασημένιο” στην Ελλάδα για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Αν και η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στους τομείς της διαχείρισης στερεών αποβλήτων,επεξεργασίας αστικών λυμάτων και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ωστόσο, έχει τις περισσότερες, μετά την Ισπανία, υποθέσεις παράβασης της Κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.

 

Αυτό διαπιστώνει η μέχρι στιγμής επισκόπηση της κατάστασης από την Κομισιόν, εν όψει κατάρτισης της έκθεσης που θα δημοσιοποιηθεί το 2019.  Συνολικά η Ελλάδα έχει, από το 2014 μέχρι σήμερα, τιμωρηθεί για 24 παραβάσεις, για τις οποίες έχει πληρώσει πρόστιμα άνω των 100 εκατ. ευρώ.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες, έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων ως προς την κατάστρωση στρατηγικού πλαισίου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση του αριθμού των παράνομων χωματερών.

 

Παρ’ όλα αυτά, οι χωματερές είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η χώρα μας πληρώνει πρόστιμα, καθώς παραμένουν ακόμη 57 ανοιχτές ή σε διαδικασία αποκατάστασης. Σημειώνεται ότι όταν ξεκίνησε η διαδικασία παράβασης ήταν περισσότερες από 1000 και το 2014 παρέμεναν πάνω από 300.

 

Πρόκληση αποτελεί, επίσης, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών αποβλήτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (81% έναντι 31% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ) και μόνο το 16% ανακυκλώνεται (27% στην ΕΕ) ενώ ο στόχος για την ανακύκλωση είναι να φθάσει στο 50% ως το 2020.

 

Στον τομέα της επεξεργασίας αστικών λυμάτων έχουν εκπονηθεί στρατηγικά σχέδια ανά Περιφέρεια, με τεχνική βοήθεια από την ΕΕ. Όμως και σε αυτόν τον τομέα έχουν επιβληθεί πρόστιμα για την έλλειψη βιολογικού καθαρισμού στην ανατολική Αττική και το Θριάσιο.

 

Όσον αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η πρόοδος περιλαμβάνει την ψήφιση του νόμου 4519/2018 για τη διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών Natura, το έργο Life IP 4 Natura για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα που είναι σε εξέλιξη καθώς και τη σημαντική επέκταση του δικτύου Natura 2000 σε θαλάσσιες περιοχές.

 

Στους θετικούς τομείς, στους οποίους καταγράφονται υψηλές επιδόσεις από την Ελλάδα είναι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (το 97,2% με στοιχεία του 2015 ήταν εξαιρετικής ποιότητας) και τα ποσοστά συμμόρφωσης ως προς τις μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους για το πόσιμο νερό (99-100%).

 

Στον αντίποδα ανησυχία εξακολουθεί να προκαλεί η ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα και ειδικότερα η ρύπανση από διοξείδιο του αζώτου και μικροσωματίδια.

 

 

 

 

ΠΗΓΗ

Share this post