Αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλος το πρώτο τρίμηνο του έτους ενώ τα κέρδη του κινήθηκαν χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Συγκεκριμένα οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 17,7% και ανήλθαν σε €23,9 εκατ. από €20,3 εκατ. στις 31.3.2108.

 

Το EBIDTA του Ομίλου μειώθηκε κατά 28,6% και ανήλθε σε €950.000 από €1,331 εκατ. στις 31.3.2018.

 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €514.000 σημειώνοντας μείωση 39%, έναντι €843.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν επίσης κατά 36,5% και ανήλθαν σε €335.000 έναντι €528.000 στις 31.3.2018. Η πτώση αυτή οφείλεται σε δυο κυρίως λόγους, την μείωση του ποσοστού του μεικτού κέρδους και την αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Η μείωση του ποσοστού του μεικτού κέρδους είναι συγκυριακή και μη επαναλαμβανόμενη, ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων αφορά σε δαπάνες που πέρυσι είχαν εγγραφεί στο β’ τρίμηνο ενώ φέτος στο α’ τρίμηνο.

 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 8,4% στα €15,2 εκατ. από €16,6 εκατ. στις 31.12.2018 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε €8,8 εκατ., όπως και στις 31.12.2018. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν στα €6,4 εκατ. στις 31.3.2019 από €7,7 εκατ. στις 31.12.2018.

 

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2019 ήταν 55,9%.

ΠΗΓΗ