Αυξημένες επιδόσεις εμφάνισε και το α’ εξάμηνο του 2018 ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ακολουθώντας, όπως αναφέρει, το επιτυχημένο μοντέλο που κορυφώθηκε στις χρήσεις 2016 και 2017.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε ενοποιημένη βάση τα μεγέθη του ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

* Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €93.045 χιλ., έναντι €85.303 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 9%.

 

* Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15.186 χιλ., αυξημένα κατά 7,28%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2017, €14.156 χιλ..

 

* Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, διαμορφώθηκαν σε €7.910 χιλ. έναντι €5.145 χιλ., το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,74%.

 

* Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν, 3.022 άτομα (2.892 την αντίστοιχη περίοδο του 2017), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%.

 

Σε εταιρική βάση:

 

* Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €90.137 χιλ., έναντι €82.686 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 9%.

 

* Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 13.752χιλ., αυξημένα κατά 5,87%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2017, €12.989 χιλ..

 

* Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, διαμορφώθηκαν σε €7.067 χιλ. έναντι €4.594 χιλ., το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,83%.

 

* Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν, 2.876 άτομα (2.747 την αντίστοιχη περίοδο του 2017), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%.

 

Όπως σημειώνει το Ιατρικό Αθηνών, τα ως άνω αποτελέσματα των περιόδων 30.6.2018 και 30.6.2017 περιλαμβάνουν  περικοπές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, rebate & claw back, που εφάρμοσε από την 01.01.2013 και ισχύουν μέχρι 31.12.2022.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθρο«Τροχοδρομεί» η παράταση ισχύος της σύμβασης παραχώρησης του ΔΑΑ
Επόμενο άρθροΤραγέλαφος η αντίδραση της κυβέρνησης στο δημοψήφισμα της ΠΓΔΜ