Βγαίνει από ΕΝ.Α. η Κρητών Άρτος

Βγαίνει από ΕΝ.Α. η Κρητών Άρτος

Την έξοδο της εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ και τη διακοπή διαπραγμάτευσης της μετοχής, καθώς και τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε σε τρία, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Κρητών Άρτος, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαρτίου.

 

Οπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 5.231.843 μετοχές δηλαδή το 98,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, έδωσε το δικαίωμα ψήφου σε όλους του παρόντες ή εκπροσωπούντες από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μετόχους. Ομόφωνα με ποσοστό 98,32% και 5.231.843 μετοχές, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 

Για το πρώτο θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

 

Συζητήθηκε το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επειδή όμως οι νέοι μέτοχοι δεν είχαν έως τώρα τον απαραίτητο χρόνο για να ενημερωθούν διεξοδικά για το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας και μετά από πρόταση του Προέδρου, αποφασίστηκε να τεθεί ξανά ως θέμα προς συζήτηση.

 

Για το δεύτερο θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Εκλέχθηκαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορίσθηκε ο περιορισμός του αριθμού τους από πέντε (5) που ήταν, σε τρία (3).

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
1. Εμμανουήλ Δαμιανάκης
2. Adel Khorakiwala
3. Αγαμέμνων Κολιάτσος

 

Για το τρίτο θέμα: Τροποποίηση καταστατικού και έγκριση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός έδρας της εταιρίας.

 

Αποφασίστηκε ομοφώνως η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, ώστε να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρίας.

 

Για το τέταρτο θέμα: Για έξοδο της εταιρίας από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ και διακοπή διαπραγμάτευσης της μετοχής.

 

Αποφασίστηκε ομοφώνως, η έξοδος της εταιρίας από την Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ και διακοπή της διαπραγμάτευσης της μετοχής. Επίσης αποφασίστηκε να δοθεί εξουσιοδότηση στο νέο Διοικητικό Συμβουλίου της εταιρίας, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την έξοδο της εταιρίας από την ΕΝ.Α.

ΠΗΓΗ

Share this post