Τρεις μέρες με υπερβάσεις στις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων είχαμε για τον αέρα του Βόλου και συγκεκριμένα στις 9,10 και 11 Νοεμβρίου.Σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού του υπουργείου περιβάλλοντος που βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό σχολείο Βόλου,με ανώτατο όριο τα 25 μικρογραμμάρια/κυβ.μέτρο αέρα,καταγράφηκαν μέσες ημερήσιες τιμές  από 29 μέχρι 50 μικρογραμμάρια/κυβ.μέτρο αέρα για τα μικροσωματίδια PM 2,5 και PM 10.Οσοι ενδιαφέρονται,μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για τ αποτελέσματα των μετρήσεων ανά ώρα στο site https://www.thessaly.gov.gr της Περιφέρειας Θεσσαλίας.                                                                                                                                                             Νίκος   Βητσόπουλος