Σε συνολικό αριθμό 368 δειγμάτων καταγράφηκαν 44 θετικά κρούσματα Covid-19. Ο
μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων είναι τα 48 έτη και πρόκειται για 20 γυναίκες
και 24 άντρες οι οποίοι ήδη έχουν ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία για
επανέλεγχο τους με τη μέθοδο PCR.