Η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου ήταν αντικατοπτρισμός των όσων συνέβησαν το δίμηνο που διανύσαμε για την αγορά των Α/Κ: πτώση Ενεργητικού, εκροές και αρνητικές αποδόσεις στις κατηγορίες που δραστηριοποιούνται σε Ελληνικούς τίτλους.

 

Την Παρασκευή, λοιπόν, η υποχώρηση του Ενεργητικού ήταν έντονη, ανήλθε σε -0,64% και διαμόρφωσε την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων στα 6,413 δις €. Η 4ήμερη, δηλ., προηγούμενη προσπάθεια απεγκλωβισμού από τα επίπεδα των 6,400 δις €, σχεδόν, εξανεμίστηκε σε μία ημέρα. Κύρια αιτία ήταν οι αρνητικές αποδόσεις και δευτερεύουσα οι εκροές αξίας 3,369 εκατ. € (παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός μεριδίων ήταν μηδενικός).

 

Το πρόσημο μέσης απόδοσης της αγοράς ήταν οριακά πτωτικό -0,09%. Από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 11 έκλεισαν με κέρδη, οι 8 με ζημιές και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Σε μέσο θετικό πρόσημο απόδοσης ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 1,36%, τα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 0,86% και τα Funds of Funds Μετοχικά με 0,61%. Στον αντίποδα, την υψηλότερη μέση υποχώρηση καθαρών τιμών υπέστησαν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με -2,27%, τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -1,80%, τα Μικτά Α/Κ με -0,83% και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με -0,66%.

 

Η κινητικότητα των μεριδιούχων ήταν υποτονική προς μέτρια, όπως και η συναλλακτική αξία. Η επενδυτική διάθεση ήταν αρνητική. Ο μεγαλύτερος όγκος εκροών έλαβε χώρα στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 1,030 εκατ. €, στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 900 χιλ. €, στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 710 χιλ. € και στα Μικτά Α/Κ με 497 χιλ. €. Με μικρές ρευστοποιήσεις αξίας 162 χιλ. € έκλεισαν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας.

 

Αντιθέτως, οι εισροές ήταν χαμηλής αξίας και απλώς περιόρισαν το εύρος του αρνητικού ισοζυγίου. Ξεχώρισαν τα Funds of Funds Μετοχικά με 345 χιλ. €, τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 177 χιλ. € και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 136 χιλ. €.

 

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

 

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΟλοκλήρωση εξαγοράς δραστηριοτήτων επεξεργασίας καρτών της First Data
Επόμενο άρθροΣτο ΣτΕ κατά των voucher oι θεραπευτές ειδικής αγωγής