Να διατηρήσει αμετάβλητα τα τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης και Χαμηλής Τάσης, παρά τις πιέσεις από εξωγενείς παράγοντες όπως η αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος και της τιμής των Δικαιωμάτων εκπομπών Co2, αποφάσισε, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.

 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ της ΔΕΗ τονίζει πως θα προβεί στη διατήρηση και παγιοποίηση της χορήγησης Έκπτωσης Συνέπειας σε ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για τους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από 1ης Απριλίου 2019 και εφεξής.

 

Σε ότι αφορά την έκπτωση λόγω προπληρωμής, καθορίστηκε σε 4% από 1ης Απριλίου 2019.

ΠΗΓΗ