Τη διαγραφή του Μέλους Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών του ΧΑ “ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, βάσει του Άρθρου 6.2.2, παρ. 9 του Κανονισμού ΧΑ, κατόπιν Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας, ενέκρινε το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών.

ΠΗΓΗ