Δύο εργαστήρια κατάρτισης από το Enterprise Greece

Δύο εργαστήρια κατάρτισης από το Enterprise Greece

Δύο εργαστήρια κατάρτισης (Master Classes), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος EBSOMED, συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Enterprise Greece (με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του Ευρω-Μεσογειακού Δικτύου ANIMA Investment Network) και το ANIMA.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση του μεσογειακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και η προώθηση της βιώσιμης οικονομίας, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

 

Τα δύο Master Classes, τα οποία θα πραγματοποιηθούν, το πρώτο στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2019 (με θεματική «Territorial marketing: structuring and promoting an attractive ecosystem») και το δεύτερο στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2019 (με θεματική «Project development and management: cooperation and fund raising»), αποτελούν πιστοποιημένα εργαστήρια κατάρτισης, στα οποία θα συμμετάσχουν περίπου 50 στελέχη οργανισμών οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, στις 23 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε δύο φορείς των κλάδων της τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και του τουρισμού, ενώ στις 22 Ιανουαρίου 2019 ο Οργανισμός Enterprise Greece διοργανώνει -στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος- εκδήλωση γνωριμίας και δικτύωσης με αντίστοιχους ελληνικούς φορείς. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική δράση του Enterprise Greece, καθώς συμβάλλει στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας.

 

Η δεκαετής ενεργός συμμετοχή του Οργανισμού στο Δίκτυο ANIMA, ιδίως από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για δεύτερη φορά, σηματοδοτεί τη βούληση να συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος της Μεσογείου, καθώς και στην επίτευξη μίας κοινής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, που άλλωστε συνιστά και τον βασικό στόχο του Δικτύου. Το δίκτυο ANIMA αποτελείται από εθνικούς και περιφερειακούς φορείς προώθησης επενδύσεων και εμπορίου, διεθνείς οργανισμούς, επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς καινοτομίας και ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής. Το ANIMA προσφέρει στους εταίρους του εργαλεία οικονομικής και επιχειρηματικής πληροφόρησης αναφορικά με τις μεσογειακές αγορές, αναπτύσσει προγράμματα που αποσκοπούν στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής και οργανώνει συναντήσεις ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και αυτή η ιδιαίτερα σημαντική διοργάνωση.

ΠΗΓΗ

Share this post