Τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» (εγγειοβελτιωτικά έργα) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  (ΠΑΑ) 2014-2020, ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ.

Ειδικότερα, οι παραδεκτές αιτήσεις ανέρχονται σε 112 με σωρευτική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 214.363.947,61 ευρώ.

Στον πίνακα αναφέρονται οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη στο πλαίσιο της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης και πιστώσεων υπερδέσμευσης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά με το οικονομικό τους αντικείμενο όπως διαμορφώθηκε κατά το διοικητικό έλεγχο, καθώς και οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι μπορούν  να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά εργασίμων ημερών, από την επομένη ημέρα της αποστολής, δηλαδή έως τις 7 Μαρτίου 2023, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πίνακα στις υπηρεσίες των δικαιούχων.

Οι τυχόν προσφυγές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων – Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση του κάθε κριτηρίου επιλεξιμότητας  και τη βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου επιλογής τόσο των παραδεκτών, όσο και των μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης αναγράφονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α.: www.agrotikianaptixi.gr.

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΑποκριάτικη εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου Φυτόκου
Επόμενο άρθροQatargate: Σήμερα νέα κατάθεση του Φραντσέσκο Τζόρτζι – Τον επισκέφθηκε ο πατέρας της Καϊλή