Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  μελετά εναλλακτικές δυνατότητες μείωσης των χρημάτων που πληρώνουν οι τράπεζες για μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητάς τους, ως μέσο αντιστάθμισης των παράπλευρων συνεπειών της πολύ χαλαρής πολιτικής της, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

 

Καμία πρόταση πολιτικής δεν έχει γίνει ακόμη για το θέμα αυτό, αλλά ο στόχος της κίνησης είναι η επιστροφή στις τράπεζες μέρους από τα 7 δισ. ευρώ που πληρώνουν ως τόκο στην ΕΚΤ, δήλωσε μία από τις πηγές. Τα αρνητικά επιτόκια  σημαίνουν στην πραγματικότητα ότι οι τράπεζες πρέπει να πληρώνουν την ΕΚΤ για να καταθέτουν σε αυτή με ασφάλεια την πλεονάζουσα ρευστότητά τους.

 

Ένα κλιμακωτό επιτόκιο κατάθεσης (tiered deposit rate) θα σήμαινε τη μερική εξαίρεση των τραπεζών από την πληρωμή στην ΕΚΤ της ετήσιας επιβάρυνσης 0,40% στα πλεονάζοντα διαθέσιμά τους, ενισχύοντας τα κέρδη τους. Ένα πρόβλημα με το κλιμακωτό επιτόκιο είναι ότι θα σηματοδοτούσε πως τα επιτόκια πρόκειται να διατηρηθούν χαμηλά για πολύ μεγάλο διάστημα, αντιβαίνοντας πιθανόν στην κατεύθυνση που δίνει η ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική της, η οποία βλέπει τα επιτόκια στα σημερινά χαμηλά επίπεδα – ρεκόρ μόνο έως το επόμενο έτος, πρόσθεσε μία από τις πηγές.

 

 

 

ΠΗΓΗ