Στη θεσμοθέτηση της ελεύθερης πρόσβασης από το 2020 σε χαμηλόβαθμα τμήματα των πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων προχωρά ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου.

 

Πρόκειται ουσιαστικά για τμήματα που βρίσκονται στα… αζήτητα από τους υποψηφίους που συμμετέχουν κάθε χρόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς το σύνολο των πρώτων προτιμήσεων στο μηχανογραφικό δελτίο συνήθως υπολείπονταν από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων.

 

Σύμφωνα με το σχέδιο Γαβρόγλου, οι σχολές της ανώτατης εκπαίδευσης θα χωρίζονται σε «πράσινες» και «κόκκινες». Στην πρώτη κατηγορία, θα δίνεται η δυνατότητα να εισάγονται απόφοιτοι της Γ΄ λυκείου μόνο με το βαθμό του απολυτηρίου και θα αφορά τμήματα και σχολές που είναι χαμηλόβαθμες. Στην κατηγορία των «κόκκινων» σχολών, θα βρίσκονται όσες έχουν υψηλή ζήτηση (δηλαδή η πλειοψηφία τους που είναι διάσπαρτες σε όλα τα επιστημονικά πεδία) όπως Ιατρική, Νομική, Πολυτεχνικά και Οικονομικά τμήματα καθώς και αρκετά τμήματα των ΤΕΙ που εξασφαλίζουν καλές επαγγελματικές προοπτικές, όπως Φυσικοθεραπείας και Λογοθεραπείας.

 

Βάσει των σχεδιασμών του υπουργείου Παιδείας, η κατηγοροποίηση των σχολών θα αλλάζει κάθε χρόνο καθώς θα διαφοροποιείται από τις επιλογές των υποψηφίων.

 

Oι μαθητές αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Β΄λυκείου – σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Παιδείας που θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν σύντομα – θα συμπληρώνουν μία πρώτη δήλωση προτίμησης στο μηχανογραφικό . Με βάση αυτές τις προτιμήσεις και τον αριθμό των εισακτέων για κάθε τμήμα, θα διαμορφώνεται κάθε χρόνο η λίστα των τμημάτων ελεύθερης πρόσβασης. Ως εκ τούτου, οι αρχικές επιλογές των υποψηφίων θα καθορίζουν εν πολλοίς ποιες σχολές θα «βαφτίζονται» πράσινες.

 

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, όταν δηλαδή οι μαθητές θα βρίσκονται στη Γ΄ λυκείου, θα δηλώνουν αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές ή αν θα εισαχθούν σε κάποιο από τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης μέσω του απολυτηρίου και έτσι θα οριστικοποιούνται οι επιλογές τους.

ΠΗΓΗ