Η εταιρεία «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι συζητήθηκε, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία), κατά την δικάσιμο της 26ης Σεπτεμβρίου 2018, η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης που συνήφθη με την εκ του νόμου προβλεπόμενη πλειοψηφία πιστωτών της και αναμένεται πλέον η έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης.

 

Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τον διακανονισμό των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους πιστωτές της, κατά τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

ΠΗΓΗ