Το ΕΠΑΛ Βελεστίνου καλεί, για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μα-θητείας περιόδου 2022-2023, τους απόφοιτους του, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροι-στικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις σύμφωνα με το ν. 4186/2013, όπως ισχύει (Α’ 193):
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετο-χής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, ώρα 13.20 έως και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.
Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις υ-ποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη. Τονίζεται ότι ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες η πλήρης πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου (https://epal-velest.mag.sch.gr/joomla/index.php/el/). Επίσης οι ενδιαφερόμε-νοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τη διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου στο τη-λέφωνο 24250 23235 (Υπεύθυνη για πληροφορίες είναι η εκπαιδευτικός Άννα Τσινίδου).

Προηγούμενο άρθροΜαγνησία: Τέσσερα σχολεία υπό κατάληψη
Επόμενο άρθροΜαγνησία: Χιλιάδες παραμένουν εκτός προσωπικού γιατρού