Η ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ