Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ ΖΕΤTΑ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ Β.Ε.ΡΑ