Σε νέες επενδύσεις και την ενδυνάμωση της παρουσίας της στο εξωτερικό επικεντρώνεται οι διοίκηση της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος η οποία το 2017 παρουσίασε ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών και αύξηση των εξαγωγών.

 

Η δραστηριότητα της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο συνεχίζεται με δυναμική ανάπτυξη, ενώ κύριος στόχος είναι η διείσδυση των προϊόντων στα Οργανωμένα Δίκτυα Λιανικής, με έμφαση στις ευρωπαϊκές αγορές και τις αγορές της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αμερικής.

 

Σημειώνεται ότι η «Παπαδοπούλου» δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 45 χώρες παγκοσμίως, ενώ σε σχέση με το 2016, το 2017 παρουσίασε αύξηση 14,4% σε όγκο και 18% σε πωλήσεις.

 

Οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 148,7 εκατ. ευρώ έναντι 142,7 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 4,3%. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς η εταιρεία να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη θέση της σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 6%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 7,22% και ανήλθαν σε 7,4 εκατ. ευρώ από 6,9 εκατ. ευρώ το 2016. Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι κατά την τρέχουσα χρήση θα διατηρήσει ικανοποιητική δραστηριότητα σε σύγκριση με την κλειόμενη χρήση.

 

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, συνεχίστηκε με επιτυχία η εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής, βασιζόμενη κυρίως σε αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής και περαιτέρω ενίσχυση του προωθητικού πλάνου ενεργειών υποστήριξης των προϊόντων.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροAύξηση τζίρου για Όμιλο Ιατρικού Αθηνών
Επόμενο άρθροΚαμμένος κατά Μ. Σπυράκη: Η καφενόβιος πράκτωρ ΘΟΥΒΟΥ…