Επίσης, παρατείνεται κατά ένα έτος, δηλαδή έως την 1η.1.2026, η υποχρέωση υποβολής έκθεσης στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, προκειμένου να αποτυπωθεί ο τρόπος συμμόρφωσης με τον στόχο μείωσης των εκπομπών για τα  συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, τις τουριστικές εγκαταστάσεις και τα έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής, τις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  τις υδατοκαλλιέργειες, καθώς και τις βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις.

«Αστερίσκος» στην απανθρακοποίηση των νησιών 

Για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά παραμένει η δέσμευση ότι από την 1η.1.2030 θα απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και ο στόχος για μείωση των εκπομπών  κατά  80%  έως το 2030 σε σχέση με το έτος 2019. Ωστόσο, εισάγεται πρόβλεψη ότι  η απαγόρευση δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Επίσης,  θεσπίζεται το Αναπτυξιακό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα   «GR-eco islands». Τα νησιά θα υπάγονται σε αυτό, κατόπιν αξιολόγησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, της δυνατότητας υλοποίησης εμβληματικών, καινοτόμων ή και πιλοτικών έργων προστιθέμενης αξίας στο έδαφός τους, της έκτασης και έντασης της επιδιωκόμενης αναμόρφωσης του πράσινου αναπτυξιακού τους μοντέλου, της πρόθεσης δέσμευσης των τοπικών φορέων για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, των διαθέσιμων πόρων χρηματοδότησης κλπ.

Σταθεροί οι κλιματικοί στόχοι 

Οι κλιματικοί στόχοι στο νομοσχέδιο παραμένουν οι ίδιοι. Προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος για κλιματική ουδετερότητα της χώρας έως το 2050, επιδιώκεται ως ενδιάμεσος κλιματικός στόχος για το έτος 2030 η μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990.  Ως δεύτερος ενδιάμεσος στόχος για το έτος 2040 τίθεται ο περιορισμός των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 80%. Οι κλιματικοί στόχοι θα αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία με υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και την πρόοδο της τεχνολογίας.

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΣε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό κτήριο της ΝΔ στη Ρηγίλλης
Επόμενο άρθροΞεκίνημα στη Ντόχα με Καραλή