Από 28 Φεβρουαρίου έως και 13 Μαρτίου μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι αιτήματα στήριξης για τη δράση Κομφούζιο και τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς.

Οι αιτήσεις αφορούν αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της υπ. αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» με ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) έτους εφαρμογής 2021 και των οποίων η ένταξη στη δράση δεν έχει ανακληθεί. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά σε ετήσια παράταση των δεσμεύσεών τους, μετά τη λήξη των δεσμεύσεων της αρχικής περιόδου (έτος εφαρμογής 2022).

Η πρόσκληση αφορά περιοχές της χώρας στην επικράτεια των οποίων υπάρχουν δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 με ενεργά Τεχνικά Δελτία έτους εφαρμογής 2021, των οποίων η ένταξη στη δράση δεν έχει ανακληθεί, δηλαδή οι Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.400.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 454 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως και αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς).

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 14 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 ευρώ/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης

  • είναι ενταγμένοι στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαθέτουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021, τελευταίο έτος εφαρμογής της αρχικής περιόδου δεσμεύσεων της υπ’ αριθμ. 6769/26- 6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η ένταξή τους στη δράση δεν έχει ανακληθεί.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1.1.Α του παρόντος, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

  • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
  • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
  • Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντική δράση, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

Πώς θα υποβάλετε τις αιτήσεις

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα Πρόσκληση, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/#/login (κωδικός Πρόσκλησης: 10.1.08_4).

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης με τους οποίους εισέρχονταν μέχρι σήμερα στο ΠΣ της δράσης. Η διαχείριση χρηστών του ΠΣ της δράσης γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΕρώτηση Μεϊκόπουλου για την ενίσχυση του ΚΥ Σκιάθου με επιπλέον παιδίατρο
Επόμενο άρθροΕθελοντική αιμοδοσία σήμερα στο Βελεστίνο