Την στιγμή που η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ανακοινώσεις της μας ενημερώνει ότι η ατμόσφαιρα του Βόλου είναι πεντακάθαρη ήρθε η μελέτη Γουργουλιάνη Σαχαρίδη που αποδεικνύει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι 200% πάνω από τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Περιφέρεια δύσκολα θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της έρευνας καθώς έχει βασιστεί σε περισσότερα από πέντε μηχανήματα μέτρησης όταν η Περιφέρεια έχει ένα και μάλιστα παμπάλαιο.