Επέστρεψαν οι περισσότεροι μαθητές στα Γυμνάσια της Μαγνησίας, σήμερα το πρωί, Τρίτη 19 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, καθώς το 68% αυτών παρακολουθούν τα μαθήματα στις σχολικές αίθουσες.

Από την άλλη, δεν φαίνεται να επέστρεψαν δυναμικά οι μαθητές του Λυκείου. Συγκεκριμένα, το 39% των μαθητών των τάξεων Α’ και Β’ Λυκείου μπήκε σήμερα στις σχολικές αίθουσες. Το ποσοστό είναι ακόμα χαμηλότερο για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, το οποίο φθάνει μόλις το 14%.

Μάλιστα, οι περισσότεροι μαθητές που ζουν σε ημιαστικά κέντρα πήγαν για μάθημα σήμερα, σημειώνοντας ποσοστό 84%, σε σύγκριση με τους μαθητές των αστικών κέντρων, καθώς επέστρεψε στο σχολείο το 67% αυτών.