Στο Βόλο και το Πήλιο υπάρχουν τα δυο έργα μνημεία ανικανότητας  του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για το τρύπιο φράγμα του Παναγιώτικου και τον καλοκαιρινό δρόμο Χάνια Κισσός που λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι.

Οι πηλιορείτες διαμαρτύρονται εδώ και 20 χρόνια  αλλά ψηφίζουν πάντα τους ίδιους, τους οποίους αφού τους εκλέξουν, τους βρίζουν μετά πατόκορφα.

Δεν είμαστε μαζόχες?