Νέες μειώσεις τιμών για τις κλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2019 αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο κατά τη τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειας του στο Στρασβούργο. Η αναθεώρηση των τιμών περιαγωγής προς όφελος των πολιτών των κρατών-μελών συνοδεύεται από νέους κανόνες για εγκατάσταση δικτύων 5G και για τη δημιουργία καινούριου συστήματος προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ουσιαστικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί ένα πακέτο τηλεπικοινωνιών το οποίο καλύπτει το κόστος των ενδοκοινοτικών κλήσεων και καθιστά δυνατή την κατασκευή εξαιρετικά γρήγορων δικτύων ύψους 5G έως το 2020, δημιουργώντας ένα σύστημα έκτακτης ειδοποίησης.

 

Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν στους πολίτες σύνδεση υψηλής ταχύτητας, τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ασφαλείς και οικονομικά προσιτές κλήσεις εντός της ΕΕ, παρέχοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη προβλεψιμότητα για τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στο ευρυζωνικό Διαδίκτυο.

 

Ειδικότερα, η πολιτική της περιαγωγής σε εθνικές τιμές η οποία έβαλε τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής το 2017, επικαιροποιείται με το νέο θεσμικό πλαίσιο με ανώτατο όριο σε 19 σεντ ανά λεπτό για κλήσεις και 6 σεντ ανά SMS από τις 15 Μαΐου 2019, καθιστώντας το προσιτό για όλους να παραμείνουν σε επαφή με συγγενείς που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή μεγάλης καταστροφής, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να ειδοποιούνται μέσω SMS ή μέσω κινητής εφαρμογής. Τα κράτη μέλη θα έχουν 42 μήνες για να το θέσουν σε εφαρμογή μόλις τεθεί σε ισχύ η οδηγία.

 

Με βάση το νέο νομικό πλαίσιο προστατεύονται επίσης καλύτερα οι χρήστες smartphone, ειδικά εκείνοι που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως το Skype ή το WhatsApp βελτιώνοντας τις απαιτήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης. Εισάγεται επίσης η δυνατότητα να κρατήσει ο χρήστης έναν αριθμό τηλεφώνου μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης και το δικαίωμα επιστροφής των προπληρωμένων μονάδων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο τέλος της σύμβασης, καθώς και η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή κακοποίησης σε περίπτωση αλλαγής παροχέα.

 

Τέλος, τα κράτη μέλη θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των 5G, παρέχοντας το κατάλληλο φάσμα μέχρι το 2020 ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί στο

χάρτη πορείας της ΕΕ για το 5G, δηλαδή ένα δίκτυο 5G σε τουλάχιστον μία μεγάλη πόλη σε κάθε χώρα της ΕΕ μέχρι το 2020. Προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο επενδύσεων σε υποδομές και δίκτυα 5G και προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της σύνδεσης, η νέα νομοθεσία παρέχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και ενθαρρύνει τον επιμερισμό του κινδύνου και του κόστους μεταξύ φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών.

 

 

Σημειώνεται ότι μετά από τελική έγκριση από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη για να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία προκειμένου να εφαρμόσουν την οδηγία, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, τα ανώτατα όρια τιμών θα τεθούν σε ισχύ ήδη από τις 15 Μαΐου 2019.

 

 

 

ΠΗΓΗ