Την δέσμευση να προχωρήσει σε μείωση του φόρου μερισμάτων στο 10% από 15% προηγουμένως υλοποιεί μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε το υπουργείο Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2019 και εφεξής.

 

Οπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία το κόστος της μείωσης για τον κρατικό προϋπολογισμό είναι της τάξης των 45 εκατ. ευρώ και επέρχεται από το 2020.

ΠΗΓΗ