Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για ναυτικό τουρισμό

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για ναυτικό τουρισμό

Τα έσοδα που φέρνει ο Ναυτικός Τουρισμός στην Ελλάδα (yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα) φθάνουν τα € 2.280 εκατ. ή 1,3% του ΑΕΠ, ενώ προσφέροντας και 22.500 θέσεις εργασίας (11.500 στο yachting, 5.000 στην κρουαζιέρα και 6.000 στην ακτοπλοΐα ), ο συνολικός αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία εκτιμάται μεταξύ € 5 και € 6 δις, αντιπροσωπεύοντας το 2,9% – 3,5% του ΑΕΠ.

 

Αυτό είναι το συμπέρασμα της μελέτη που παρουσίασε το ΙΝΣΕΤΕ την Τρίτη, με τίτλο «Συνθετική μελέτη για τον Ναυτικό Τουρισμό (yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα)», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Ο οικονομικός αντίκτυπος του κλάδου yachting εκτιμάται σε € 800 εκατ. Η συνολική οικονομική επίδραση από τις πωλήσεις σκαφών, μηχανών, αξεσουάρ και θαλάσσιου εξοπλισμού σκαφών είναι € 17,2 εκατ. ενώ το μεγαλύτερο συντελεστή αποτελούν οι πωλήσεις των μηχανοκίνητων σκαφών με εσωτερική μηχανή αξίας € 7,7 εκατ., ακολουθεί η κατηγορία των αξεσουάρ & του θαλάσσιου εξοπλισμού με συνεισφορά € 5 εκατ. και οι πωλήσεις φουσκωτών σκαφών με € 3,4 εκατ.

 

Όσον αφορά τον κλάδο της κρουαζιέρας ο οικονομικός αντίκτυπος του εκτιμάται σε € 580 εκατ. Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), το σύνολο των οικονομικών μεγεθών από τη δραστηριότητα κρουαζιέρας εκτιμάται σε € 489 εκατ. για το 2015. Από το σύνολο αυτό, οι δαπάνες των επιβατών στην Ελλάδα εκτιμώνται σε € 324 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνόλου. Αυτά τα ποσά περιλαμβάνουν εκδρομές στα λιμάνια ελλιμενισμού, κρατήσεις σε ξενοδοχεία, πιθανά αεροπορικά ταξίδια, ψώνια κλπ».

 

Ωστόσο, τονίζεται στη μελέτη, «η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει για το 2015 συνολικές δαπάνες τουριστών κρουαζιέρας € 503 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων δαπανών αεροπορικής μετάβασης για τους ταξιδιώτες που συμμετέχουν σε μια κρουαζιέρα που ξεκινά από την Ελλάδα ή ολοκληρώνεται σε αυτή.»

 

Σημειώνεται ακόμα ότι «σύμφωνα με την CLIA το 2015, η συνολική απασχόληση, άμεση, έμμεση και induced, ανέρχεται σε 9.983 θέσεις εργασίας, μείωση κατά 1,5% από το 2014. Περίπου το 41% αυτών των θέσεων απασχόλησης ήταν στον τομέα των μεταφορών και το 12% στη μεταποίηση…Το σύνολο των αμοιβών των εργαζομένων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εκτιμάται σε € 188 εκατ., δηλαδή κατά μέσο όρο € 18.832 ανά θέση εργασίας.»

 

Σχετικά με την ακτοπλοΐα επισημαίνεται ότι η Attica Group είναι η πρώτη εταιρεία τόσο σε μεταφορά επιβατών όσο και οχημάτων με σχεδόν 3,3 εκατ. επιβάτες και 275.000 φορτηγά το 2016. Ωστόσο, «στην ελληνική εγχώρια αγορά η Hellenic Seaways κατέχει ηγετική θέση μεταφέροντας σχεδόν 3,1 εκατ. επιβάτες. Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στη διεθνή ακτοπλοΐα. Στις διεθνείς συνδέσεις η Minoan Lines κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των επιβατικών μεταφορών με 388.000 επιβάτες, ακολουθεί η Attica Group με 326.000 επιβάτες και η ANEK με 262.000 επιβάτες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των συγκεκριμένων εταιρειών το 2016 ανήλθε σε € 718 εκατ., ενώ υπέστη μείωση της τάξης του 3,2% σε σχέση με το 2015. Πάνω από 58% του συνολικού κύκλου εργασιών προήλθε από την εγχώρια αγορά μεταφορών. Η Attica Group πέτυχε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών το 2016, φθάνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 37%»

 

Τέλος, η συνολική άμεση απασχόληση στον τομέα της ακτοπλοΐας εκτιμάται σε 6.000 θέσεις εργασίας.

 

Ολόκληρη η μελέτη παρουσιάζεται εδώ: http://www.insete.gr/Portals/0/meletes-INSETE/06/2018_Nautical_Tourism_Economic_Impact.pdf

ΠΗΓΗ

Share this post