Μικρή αύξηση στο επιτόκιο των νέων δανείων

Μικρή αύξηση στο επιτόκιο των νέων δανείων

Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε τον Σεπτέμβριο το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο των νέων δανείων αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,75%.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,29%, καθώς:

 

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε στο 0,09%

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε στο 0,15 %

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε στο 0,60%

Την ίδια ώρα, το επιτόκιο δανείων σημείωσε άνοδο της τάξης των 6 μονάδων βάσης, καθώς:

Το μέσο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια διατηρήθηκε στο 14,32%

Το μέσο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο, αυξήθηκε κατά 10 μ.β. στο 10,81%

Το μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια διατηρήθηκε στο 5,13%

Το μέσο επιτόκιο επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια διατηρήθηκε στο 6,91%

Το μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 12 μ.β. στο 3,97%

Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο ενισχύθηκε κατά 0,3 μ.β. στο 3%.

ΠΗΓΗ

Share this post