Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε τον Σεπτέμβριο το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο των νέων δανείων αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,75%.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,29%, καθώς:

 

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε στο 0,09%

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε στο 0,15 %

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε στο 0,60%

Την ίδια ώρα, το επιτόκιο δανείων σημείωσε άνοδο της τάξης των 6 μονάδων βάσης, καθώς:

Το μέσο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια διατηρήθηκε στο 14,32%

Το μέσο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο, αυξήθηκε κατά 10 μ.β. στο 10,81%

Το μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια διατηρήθηκε στο 5,13%

Το μέσο επιτόκιο επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια διατηρήθηκε στο 6,91%

Το μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 12 μ.β. στο 3,97%

Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο ενισχύθηκε κατά 0,3 μ.β. στο 3%.

ΠΗΓΗ