Στους 1.460 με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 53.635.000 ευρώ ανέρχονται οι δικαιούχοι του υπομέτρου των νέων αγροτών, του ΠΑΑ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους πίνακες με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: Νέοι αγρότες: Τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της Κρήτης – Πίνακες

Αναλυτικά, η απόφαση περιλαμβάνει:

  • Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.460 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 53.635.000 ευρώ.
  • Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 10 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 352.500 ευρώ.
  • Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από τον διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 312 αιτήσεις.
  • Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από τον διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση στήριξης.

Οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης), η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Να σημειωθεί ότι κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος προσβάλει μόνο τα στοιχεία του διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη με την απόφαση.

Συνεπώς η ενδικοφανής προσφυγή εξετάζεται μόνο όταν στρέφεται  εναντίον του διοικητικού ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που στην ενδικοφανή προσφυγή προσβάλλονται και άλλα στοιχεία τα οποία είχαν γνωστοποιηθεί ήδη με την 257604/27/7/2022 απόφασή μας, αυτή εξετάζεται μόνο ως προς τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία αφορούν αποκλειστικά:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης ή/και

β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ.

Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για την περίπτωση (α) καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο ενώ για την περίπτωση (β) θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΣυντάξεις: Πάνω από 7% η αύξηση από την 1η Ιανουαρίου – Τι είπε ο Μητσοτάκης
Επόμενο άρθροΕΦΕΤ: Ανακαλείται ρυζάλευρο με έντομα και προνύμφες