Την συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Σωτήριο Μπερσίμη, πρώην πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας Βιοϊατρική. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος  στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του ανέθεσε καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης στον κ. Μπερσίμη, με έμφαση στην αναδιοργάνωση του ομίλου και κύριο άξονα την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Η ένταξη του κ. Μπερσίμη στη δυναμική ομάδα της Βιοιατρικής ενδυναμώνει το σημαντικό έργο που επιτελεί ο μεγαλύτερος στον κλάδο, αμιγώς ελληνικός όμιλος, στο σύστημα υγείας.

 

Η συνεργασία αυτή, επιπρόσθετα, έχει ως στόχο την υλοποίηση έργων συνέργειας μεγάλου εύρους μεταξύ των επαγγελματιών υγείας για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Ο κ. Μπερσίμης έχει συνεργαστεί και κατείχε σημαντικές θέσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, σε εταιρείες και οργανισμούς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κύρια με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης και ελέγχου διεργασιών, μεταξύ άλλων στην επιτήρηση ασθενειών, στην αξιολόγηση υπηρεσιών Υγείας καθώς και στην παρακολούθηση κλινικών δοκιμών.

ΠΗΓΗ