Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος:
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 18 Φεβρουαρίου μέσο
όρο τιμών 40 μg/m3, στις 19 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 33 μg/m3, στις 20
Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 40 μg/m3 και στις 21 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών
41 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 18 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 39 μg/m3, στις 19
Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 24 μg/m3, στις 20 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 31
μg/m3 και στις 21 Φεβρουαρίου μέσο όρο τιμών 36 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι
25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται
καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr