ο πρώτο εξάμηνο του 2018, ο Όμιλος Νηρέας κατέγραψε οριακή άνοδο του λειτουργικού EBITDA, παρά τη μείωση των τιμών πώλησης των ψαριών, αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών καθώς και μείωση των καθαρού τραπεζικού δανεισμού (Net Debt).

 

Πωλήσεις

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι ποσότητες πώλησης των ψαριών διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2018 του Ομίλου ανήλθαν σε € 98,3 εκ. έναντι € 102 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, ως αποτέλεσμα της αυξημένης πίεσης της τιμής πώλησης του λαυρακίου.

 

Επίσης μειωμένες ήταν οι πωλήσεις γόνου σε σημαντικούς πελάτες του εξωτερικού λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες προβλέπεται ότι θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες.

 

EBITDA

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε € 3,2 εκ. από € 2,8 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, αύξηση κατά 14,3%. Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών η οποία υπερκάλυψε την αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης.

 

Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε αρνητικό (€ 8,9) εκ. έναντι € 5,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 κυρίως λόγω της μειωμένης μέσης τιμής αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων ως αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών πώλησης.

 

Κερδοφορία

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθαν σε ζημιές (€ 17,2) εκ., ακολουθώντας τη μείωση του EBITDA λόγω της αρνητικής επίδρασης της αποτίμησης των αποθεμάτων σε εύλογη αξία. Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθαν σε ζημιές (€ 13,6) εκ. έναντι ζημιών (€ 2,6) εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017.

 

Ταμειακές Ροές

Σημαντική ήταν η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι οποίες ανήλθαν σε € 16,6 εκ. σε σύγκριση με € 12,6 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε € 4,6 εκ. έναντι € 4,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό πλάνο που αφορά στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων καθώς και στις προγραμματισμένες επενδύσεις μείωσης του κόστους.

 

Τραπεζικός δανεισμός

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt) , προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του Ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα € 151,9 εκ. έναντι € 161,3 εκ. στις 31/12/2017. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα € 137,8 εκ. έναντι € 146,2 εκ. στις 31/12/2017 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά € 8,4 εκ.

 

Μετοχικό Κεφάλαιο & Ίδια Κεφάλαια

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 88.205.043,60 διαιρούμενο σε 294.016.812 μετοχές με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 142,4 εκ. στις 30/6/2018.

 

Ο Κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΧΛΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΛΩΣΕ:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξήσαμε το λειτουργικό EBITDA του Ομίλου διατηρώντας το επίπεδο πωλήσεων των ψαριών, σε ποσότητες, παρά την γενικευμένη υποχώρηση των τιμών πώλησης. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού μας προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων μας και την μείωση του κόστους.

 

Διανύουμε την τελική φάση της αναμενόμενης ολοκλήρωσης της εισόδου του επενδυτικού σχήματος ΑΜERRA/MUBADALA και είμαστε αισιόδοξοι για την προοπτική ανάπτυξης ενός ισχυροποιημένου σχήματος στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.»

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΠτώση κύκλου εργασιών στο α΄ εξάμηνο
Επόμενο άρθροΚλήση στο ΑΡΤ TV για το επίμαχο γκάλοπ