Ο ΙΑΤΡΟΣ ΧΡ.ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΜΙΛΑ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ