Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΛΟΥ Γ.ΛΑΙΝΑΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ