Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΤ.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ