Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. το α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε €1,02 δισ. έναντι €652.6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 57%.

 

Το α’ εξάμηνο του 2018, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €20.8 εκατ. έναντι €21.5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €5.7 εκατ. έναντι €6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας μείωση 6%.

 

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) το α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε κέρδη €1.5 εκατ. έναντι €2.5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017 ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €0.9 εκατ. έναντι €1.8 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

 

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το α’ εξάμηνο του 2018 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €5,4 εκατ. έναντι €5,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €1,4 εκατ. έναντι €2 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε κέρδη €0,8 εκατ. έναντι €1,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

 

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, η εσωτερική αγορά καυσίμων κατά το α’ εξάμηνο του 2018 κατέγραψε πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 η οποία οφείλεται στις πολύ μειωμένες καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης, απόρροια των πολύ καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το πρώτο τρίμηνο του 2018 αλλά και διατήρηση των πωλήσεων βενζινών, σε χαμηλά επίπεδα.

 

Σε επίπεδο Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2018 οι περισσότερες θυγατρικές του Ομίλου παρουσιάζουν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική διατηρεί την καλή πορεία, με σταθερή ροή νέων έργων και θετικό οικονομικό αποτελέσματα, η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στο υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης του στόλου της ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε μικρές ζημίες λόγω της ένταξης νέων Ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων στο δίκτυο πρατηρίων, που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Βιοκαύσιμα διένυσε μια δύσκολη περίοδο, με αποτέλεσμα την αρνητική συνεισφορά της στα αποτελέσματα του Ομίλου.

 

Στο β’ εξάμηνο του 2018 η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και το γενικότερο οικονομικό κλίμα που θα επικρατήσει στην αγορά, τονίζει η εταιρία. Το δ’ τρίμηνο του 2017 οι πωλήσεις θέρμανσης έκλεισαν με θετικό πρόσημο, κάτι που είναι αμφίβολο να επαναληφθεί το δ’ τρίμηνο του 2018 λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, αλλά και της υποκατάστασής του από το Φυσικό Αέριο.

 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να μην εξαρτά την πορεία της από ένα προϊόν με τόσο μεγάλη διακύμανση στην κατανάλωση όπως το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο β’ εξάμηνο του 2018 η εταιρία θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, στην εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal (unleaded & diesel Crystal) επεκτείνοντας την τοποθέτησή τους σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πρατηρίων ελίν αλλά και στον εντοπισμό και αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην εσωτερική αγορά. Συγχρόνως, θα ενισχύσει την δυναμική της παρουσία στις Διεθνείς αγορές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΣταθερή απόδοση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Σεπτέμβριο
Επόμενο άρθροΜόλις 27% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών διεκδίκησε αποζημίωση για αποσκευές