Η εξισωτική αποζημίωση θα καταβληθεί σήμερα στους λογαριασμούς 332.479 δικαιούχων, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

 

Αναλυτικά, στους λογαριασμούς 332.479 δικαιούχων θα πιστωθούν συνολικά 224.847.678,06 ευρώ, που αφορούν το 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

ΠΗΓΗ