«Πράσινο» στη συγχώνευση ΕΛΒΕ με θυγατρική

«Πράσινο» στη συγχώνευση ΕΛΒΕ με θυγατρική

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή άναψαν το πράσινο φως για τη συγχώνευση της «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» και της κατά 100% θυγατρικής της ιδιωτικής μονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡ.ΜΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ.» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη.

ΠΗΓΗ

Share this post