Κατά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που έλαβε χώρα την 25η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

1. Νικόλαο Ταβουλάρη του Στυλιανού, Οικονομολόγο, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος,

 

2. Κωνσταντίνο Κοκκάλα του Γεωργίου, Ναυπηγό, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως Αντιπρόεδρο – Mη Εκτελεστικό Μέλος,

 

3. Ιωάννη Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγό, Mη Εκτελεστικό Μέλος,

 

4. Παναγιώτη Κωστούρο του Αγγέλου, Ναυπηγό, Ανεξάρτητο-Mη Εκτελεστικό Μέλος,

 

5. Δημήτριο Ανδρακάκο του Ανδρέα, Δικηγόρο, Ανεξάρτητο-Mη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται εξώδικα ή δικαστικά έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ταβουλάρη, ο οποίος δεσμεύει μόνος του την Εταιρεία και στον οποίο παρέχεται η εξουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση πληρεξουσιότητας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν είτε ανά δύο από κοινού είτε ο κάθε ένας χωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα, ειδικότερα στα πληρεξούσια έγγραφα.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΕπιχορήγηση εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας
Επόμενο άρθροΑύξηση στον πλούτο βλέπει η Allianz