Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε πρατήριο υγρών καυσίμων με έδρα το πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου, καθώς κατά τη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο πριν, δηλαδή στις 28 Ιουνίου του 2021, το δείγμα της αμόλυβδης δεν ήταν κανονικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, «Επιβλήθηκε στις 9-6-2022 στον…με έδρα… διοικητικό πρόστιμο ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.ii του άρθρου 1 της αριθ. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1039) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα – Σφράγιση εγκαταστάσεων», για παράβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, επειδή μετά από δειγματοληψία του προϊόντος «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 FUELSAVE (BIO)», που διενεργήθηκε στις 28- 6-2021 στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί…– διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δείγμα βενζίνης αμόλυβδης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι το ΔΕΙΓΜΑ Α: α) περιέχει κινιζαρίνη 2,40 mg/l αντί του προβλεπομένου 3mg/l και β) έχει τάση ατμών 64,3 kpa αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 60 kPa για τη βενζίνη με προδιαγραφές θερινής περιόδου και το ΔΕΙΓΜΑ Β: α) περιέχει κινιζαρίνη 2,29 mg/l αντί του προβλεπομένου 3mg/l και β) έχει τάση ατμών 67,7 kpa αντί του μεγίστου επιτρεπομένου 60 kPa για τη βενζίνη με προδιαγραφές θερινής περιόδου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 30/010/000/3/2022/28-2-2022 Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η εν λόγω περίληψη συντάχθηκε και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013″.

Πάντως, για μια ακόμα φορά δεν δημοσιοποιείται το όνομα του ”κακού” επαγγελματία κάτι το οποίο είναι σε βάρος των συναδέλφων του που δεν παρανομούν, αλλά και σε βάρος των καταναλωτών που δεν γνωρίζουν ποιον θα πρέπει ν’ αποφύγουν……

Προηγούμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Επιβάτες λεωφορείου εγκλωβίστηκαν σε ένα μέτρο νερό
Επόμενο άρθροΟι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Άρη στο Β’ προκριματικό γύρο