Σύμφωνα με τους όρους του από 16 Μαρτίου 2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», η ημερομηνία  προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού από 04.04.2018 έως 04.10.2018 είναι η Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018.

 

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

 

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018.

 

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 1η περίοδο Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.409.500,00 €, ήτοι ποσό 20,07916667 € ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,95% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 120.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο ΤίτλωνΑ.Ε.» την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 ως ακολούθως:

 

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

 

2. Με πίστωση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) που έχει δηλώσει έκαστος Ομολογιούχος σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., όπως ισχύουν, σε περίπτωση που οι Ομολογιούχοι δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

 

3. Mέσω του δικτύου των καταστημάτων του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ή τους προστηθέντες αυτού), για τους Ομολογιούχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των ποσών του Χρέους κατά τα ανωτέρω υπό 1 και 2. Οι καταβολές προς τους Ομολογιούχους που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστή για την είσπραξη των ποσών του Χρέους και τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν καταχωρήσει τις Ομολογίες σε Ειδικό Λογαριασμό, θα γίνονται στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΟι προκλήσεις για Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία
Επόμενο άρθροΠαραιτήθηκε ο Γραμματέας των ΑΝ.ΕΛ, Θύμιος Δρόσος