Τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2018 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ανακοίνωσε ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ.

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο Α΄Εξάμηνο εμφανίζεται ελαφρά μειωμένος κατά 4,1% σε σχέση με αυτόν της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε €19,293χιλ.

 

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €4.414 χιλ., σημειώνοντας μείωση 10,9%, σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να υποχωρεί κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Το EBITDA από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες €1.710 χιλ. και είναι μειωμένο κατά €1.620 χιλ. σε σχέση με αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μείωση οφειλόμενη κυρίως στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιοργάνωσης του δικτύου πωλήσεων και διανομής, ύψους €1.139 χιλ. και στην αυξημένη επένδυση στην διαφήμιση.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου ανήλθαν στο Α΄Εξάμηνο 2018 σε ζημίες €3.376 χιλ. έναντι ζημιών €2.093 χιλ κατά την προηγούμενη περίοδο, μετά την αφαίρεση των εκτάκτων εσόδων από την διαγραφή δανείων και τόκων ύψους €22.992 χιλ, που λογίστηκαν στο Α’ Εξάμηνο 2017.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΗ κακοκαιρία αναβάλλει το ταξίδι των φλαμίνγκο
Επόμενο άρθροΟριακή άνοδος των EBITDA στο α΄εξάμηνο