Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συμμετάσχει σήμερα και αύριο στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με βασικά ζητήματα το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. (2021-2027), τις εξελίξεις για το Brexit, το μεταναστευτικό και τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης.

 

Ως προς το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανομής, προκειμένου να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση και τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό, όπως θα επισημάνει, η χρηματοδότηση των νέων πολιτικών όπως η έρευνα και η καινοτομία, η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των παραδοσιακών πολιτικών της Ε.Ε., της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, οι οποίες αποτελούν βασικούς πυλώνες του ευρωπαΐκού οικοδομήματος. Προς το σκοπό αυτό, απαιτούνται νέοι ευρωπαΐκοί ίδιοι πόροι, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες της Ε.Ε. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να σταθεί στην ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία επί του νέου δημοσιονομικού πλαισίου εντός της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Ως προς το ζήτημα του Brexit, ο Αλέξης Τσίπρας προτίθεται να τονίσει ότι η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί μία πολύ ευαίσθητη ισορροπία και ότι δεν υφίστανται περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης με τη Βρετανία.

 

Ως προς τη Σύνοδο του ευρώ, η Ελλάδα υποστηρίζει την ολοκλήρωση της Ευρωζώνης με θεσμούς που θα υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία και υποστηρίζει τις προτάσεις για ισχυρό πρΰπολογισμό της Ευρωζώνης με σταθεροποιητική λειτουργία.

 

Ως προς το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη ευρωπαϊκής συλλογικής λύσης απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος, στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης. Ο Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι όλες οι προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου είναι αλληλένδετες και αποτελούν δέσμη μέτρων. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται στον δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ όλων των κρατών μελών.

ΠΗΓΗ