Ο αριθμός των 6.271.826 μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,064% επί του μετοχικού κεφαλαίου, περιήλθαν στους νόμιμους κληρονόμους του εκλιπόντος Νικολάου Κάμπα, ουδείς εκ των οποίων κατέχει πλέον ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

 

ΠΗΓΗ