Όπως εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση της Παρασκευής, ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορωνοϊό περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας.

Επίπεδο 1: ετοιμότητας, επίπεδο

Επίπεδο 2: επιτήρησης, επίπεδο

Επίπεδο 3: αυξημένης επιτήρησης και επίπεδο

Επίπεδο 4: αυξημένου κινδύνου.

Αποσαφήνισε περαιτέρω ότι ο καθορισμός του επιπέδου κινδύνου σε κάθε περιοχή εξαρτάται από την αυξανόμενη ή μειούμενη τάση υγειονομικών μεγεθών και θα επικαιροποιείται ανά 15 ημέρες με βάση τις εισηγήσεις της επιτροπής επιδημιολόγων ή και συχνότερα όταν επιβάλλεται από τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες.

Αλλάζει ο επιδημιολογικός χάρτης ανά την Ελλάδα και ο Βόλος βρίσκεται σε “χαλαρή” θα λέγαμε μοίρα, οπότε το ωράριο της εστίασης αυξάνεται ανά μισή ώρα, δηλαδή μέχρι τις 00:30