Στο 1,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην·ευρωζώνη τον Απρίλιο, από 1,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Eurostat.

 

Πριν από ένα χρόνο, ο πληθωρισμός διαμορφωνόταν στο 1,2%.

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ανήλθε στο 1,9% από το 1,6% τον Μάρτιο. Πριν από ένα χρόνο, ο πληθωρισμός διαμορφωνόταν στο 1,5%.

ΠΗΓΗ