Αύξηση σημείωσε το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα – το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται – στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

 

Βάσει των στοιχείων, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 54,8% από 54,2% στο πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

 

Για το σύνολο του ΟΟΣΑ, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 68,3% από 68,2%, ενώ για την Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 67,2% από 66,9%, αντίστοιχα.

 

Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017 (53,5%), το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα αυξήθηκε 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2017 ανερχόταν στο 53,5% έναντι 49,4% το 2014, ενώ στην Ευρωζώνη ανερχόταν στο 66,3% έναντι 63,8%, αντίστοιχα.

 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2008, δηλαδή πριν την κρίση, το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα ανερχόταν στο 61,5% και στην Ευρωζώνη στο 65,9%.

 

Τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 (σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο) σημείωσαν η Λιθουανία (κατά 0,8% της ποσοστιαίας μονάδας στο 72,0%), η Εσθονία (κατά 0,7 της ποσοστιαίας μονάδας στο 74,6%) και η Ισπανία (κατά 0,7% της ποσοστιαίας μονάδας στο 62,4%).

 

Αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε στο Βέλγιο κατά 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας (στο 63,8%) και στο Λουξεμβούργο κατά 0,5 της μονάδας (στο 66,5%).

 

Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι στην Ελλάδα η απασχόληση των γυναικών, των νέων έως 24 ετών και των ηλικίας άνω των 55 ετών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά της Ευρωζώνης.

 

Στις γυναίκες, το ποσοστό απασχόλησης στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 ανερχόταν στο 45,3% έναντι 62,0% στην Ευρωζώνη. Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών ανερχόταν στο 14,4% έναντι 33,2% στην Ευρωζώνη και στους μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) στο 40,9% έναντι 58,4%, αντίστοιχα.

 

Σημειώνεται, πάντως, ότι στις ηλικίες 55-64 ετών σημειώνεται άνοδος της απασχόλησης πάνω από τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

ΠΗΓΗ