Αρχίζει τη Δευτέρα 19/11/2018 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη 21/11/2018 η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης του Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2018-19.

 

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.

ΠΗΓΗ